สถิติ
เปิดเมื่อ24/10/2020
อัพเดท24/10/2020
ผู้เข้าชม1275
แสดงหน้า1422
ปฎิทิน
August 2021
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
4

อ่าน 94

คุณสมบัติพนักงานพี่เลี้ยงเด็กเล็ก-เด็กโต

พนักงานพี่เลี้ยงเด็กเล็ก - เด็กโต เป็นเพศหญิง อายุ 20 - 45 ปี เป็นชาวไทย พนักงานทุกคนผ่านการอบรม ผ่านการตรวจเชค ประวัติ มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเลี้ยงเด็กมาโดยตรง มีใจรักเด็ก รักในสายงาน บริการด้วยความเต็มใจ มีประสบการณ์ ในการทำงานอย่างน้อย 2 ปี วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ป6. - ม.6

หน้าที่พอสังเขป

• จัดเตรียมอาหารเสริมสำหรับเด็ก เช่น นม ของว่าง
• การอาบน้ำ เตรียมเสื้อผ้า แต่งตัว
• ทำทุกอย่างสำหรับเด็ก เช่น ชงนม ล้างขวดนม ป้อนข้าว
• เมื่อเด็กมีไข้ หรือเป็นหวัด ปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น เช็ดตัวลดไข้ และแจ้งให้คุณแม่ หรือผู้ปกครองเด็กทราบในโอกาสแรก
• ดูแลทำความสะอาดห้องนอน บริเวณที่เล่นของน้อง ซักรีดเสื้อผ้าน้อง
• ดูแลเรื่องความปลอดภัยของน้อง ตลอดเวลาที่น้องอยู่กับพี่เลี้ยง
• เล่านิทาน อ่านหนังสือ สอนการบ้านน้อง ช่วยฝึกสอนหนังสือ (เด็กโต)
• ศึกษาพัมนาการของเด็กในแต่ละวัย และจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้เหมาะสม
• อื่นๆ ตามคำแนะนำของคุณแม่

อัตราค่าจ้าง : 12,000-18,000 บาท/เดือน